top of page
hemelsisdenaam_banner.jpg
Hemelsisdenaam_aboutme_icon.png

"Geestelijke gezondheid en stigmatisering zijn belangrijke thema's in mijn werk. Met mijn werk hoop ik mensen aan te sporen tot zelfreflectie."

Mijn favoriete projecten