hemelsisdenaam_banner.jpg

 Visuele Blog

Hemelsisdenaam_aboutme_icon.png

"Geestelijke gezondheid en stigmatisering zijn belangrijke thema's in mijn werk. Met mijn werk hoop ik mensen aan te sporen tot zelfreflectie."

Mijn favoriete projecten

WAT LEUK DATJE ER BENT!

Volg mij op Instagram: